Sieci czasu, systemy czasu, zegary wtórne i pierwotne

Pośród szeregu innych propozycji, oferujemy sieci czasu, systemy czasu oraz funkcjonujące w nich zegary pierwotne i wtórne.

Przykład funkcjonowania sieci czasu.
Mechanizm do zegarów wtórnych